ПРИЈЕДЛОЗИ ЗА ДОДЈЕЛУ НАГРАДА И  ПРИЗНАЊА

На основу члана 59. Пословника Скупштине општине Пале,
Комисија за награде и признања Скупштине општине Пале

ЈАВНО ПОЗИВА

Грађане, установе, предузећа и удружења грађана са подручја општине Пале и шире да на основу Одлуке о установљавању награда и признања којом су утврђени услови и критерији доставе

ПРИЈЕДЛОГЕ ЗА ДОДЈЕЛУ НАГРАДА И  ПРИЗНАЊА

Награде и признања додјељују се:

грађанима
предузећима
установама и
удружењима грађана са подручја општине Пале
за значајна остварења и изузетне успјехе постигнуте у свим областима живота и рада, за континуирани рад или за изузетно дјело друштвено признато у области производње, науке, културе, умјетности и другим областима друштвеног живота  и рада без обзира на годину његовог остварења.

Награде и признања могу се додијелити и грађанима, предузећима, установама и удружењима грађана ван подручја општине Пале ако се њихово остварење и резултати рада односе на општину Пале.

Награде и признања у виду плакете додјељује Скупштина општине поводом Празника општине.

Колективна награда се додјељујеу виду плакете, а појединачна уз плакету садржи и новчану награду од 1.000 КМ.

Право предлагања кандидата за награду имају грађани, предузећа, установе и удружења грађана.

Предлагач који сматра да је неки појединац или колектив својим радом заслужио да понесе признање, награду, дужан је да Комисији за награде и признања у року од 30 дана од дана објављивања јавног позива достави прецизне податке за појединца, или колектив са описом дјелатности коју обавља и резултатима који су    допринијели афирмацији, богаћењу и побољшању укупног живота на подручју општине Пале.

Позив је отворен од 11. 05. до 11.06.2018. године.

Приједлоге у том периоду слати на адресу Скупштина општине Пале, Ул. Романијска бр. 15 са назнаком  ”За Комисију за награде и признања”.

Пале, 11. мај 2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ
Милан Маџгаљ,с.р.