Usluge održavanja lokalnih makadamskih puteva na području opštine Pale u 2018. godini

Usluge održavanja lokalnih makadamskih puteva na području opštine Pale u 2018. godini
 
Lot a, Lot b, Lot c, Lot d.
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Vrsta ugovora: Usluge
JRJN: 50000000-5; 50230000-6
Rok za dostavljanje zahtjeva za TD: 23.04.2018. godine
Rok za dostavljanje ponuda: 04.05.2018. godine u 11:00 časova
Datum i vrijeme otvaranja ponuda: 04.05.2018. godine u 12:00 časova