12. SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PALE

12. SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PALE

Sjednica će se održati u petak, 20. aprila 2018. godine sa početkom u 10,00 časova u sali Skupštine opštine Pale.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1. Zapisnik 11. sjednice Skupštine opštine Pale
2. Informacija o stanju elektro mreže visokog i niskog napona na području opštine Pale
3. Informacija o stanju javnog prevoza na području opštine Pale
4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju posebnog interesa opštine Pale za realizaciju investicionog projekta na lokalitetu poslovne zone „Famos“
5. Prijedlog Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o utvrđivanju posebnog interesa opštine Pale za realizaciju investicionog projekta na lokalitetu poslovne zone „Famos“
6. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna dijela Regulacionog plana „Pale- Centar“VII
7. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna dijela Regulacionog plana prostorne cjeline „Pale- Luke 1“
8. Prijedlog Odluke o usvajanju idejnog projekta mosta na pristupnoj saobraćajnici „Velika Dvorišta“
9. Prijedlog Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o usvajanju idejnog projekta mosta na pristupnoj saobraćajnici „Velika Dvorišta“
10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjenu Cjenovnika usluga vodosnabdjevanja i odvodnje upotrijebljenih voda za sva područja izuzimajući Jahorinu
11. Promet nekretnina
12. Odbornička pitanja

Predrag Vučićević,s.r.