ReLOaD projekat: Rezultati javnog poziva za organizacije civilnog društve/nevladine organizacije

Opština Pale – koja učestvuje u Regionalnom programu lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), zajedno sa još 20 opština u Bosni i Hercegovini objavljuje rezultate javnog poziva za organizacije civilnog društva(OCD)/nevladine organizacije(NVO) koje su predale prijedloge projekata.

Na poziv su se mogle prijaviti sve OCD/NVO iz Bosne i Hercegovine, sa prijedlozima projekata koji su u skladu sa definiranim prioritetnim oblastima i razvojnim ciljevima opština/općinai gradova. Sredstava za odobrene projekte će biti dodijeljena u iznosima od 10.000 KM do 70.000 KM. Projekti  traju od 5 (pet) do 9 (devet) mjeseci, i sprovodit će se u periodu od maja 2018. do januara 2019. godine.

Na linku ispod, objavljena je rang lista rezultata javnog poziva za organizacije civilnog društva u sklopu ReLOaD projekta za opštinu Pale:

ReLOaD je trogodišnji regionalni projekat kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana: Albaniji, bivšoj jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu* (UNSCR 1244/1999) i Srbiji. Ukupan budžet projekta je 10 miliona eura, od toga 8,5 miliona finansira Evropska unija, a ostatak od 1,5 miliona eura sufinasiraće UNDP i partnerske jedinice lokalne samouprave koje su uključene u ReLOaD.

 

ReLOaD projekat će poboljšati saradnju između lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva (OCD), fokusirajući se na transparentno finansiranje OCD-a širom Zapadnog Balkana. Od 2017. do 2020. godine 38.000 građana će imati koristi od 200 projekata, koji će biti realizovani u skladu sa lokalnim prioritetima. Ove projekti će realizirati nevladine organizacije, u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave, a bit će uključeno 50 gradova i opština u šest zemalja i teritorija Zapadnog Balkana. U Bosni i Hercegovini UNDP, uz podršku EU, zajednički implementira ReLOaD projekat sa 21 opštinom i gradom.

Attachment