ЈАВНИ ПОЗИВ

На основу члана 42. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16) Ођељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

Обавјештава се јавност да је Скупштина општине Пале на сједници одржаној дана 27. 12. 2017. године усвојила Одлуку о приступању изради Измјена и допуна Регулационог плана дијела посебног подручја Јахорина, (Службене новине града Источно Сарајево“, број 35/17)

Графички приказ обухвата Планова изложен је на јавни увид у Ођељењу за просторно уређење и стамбено комуналне послове и на званичној интернет страници Општине (хттпс://www.пале.рс.ба)

Позивају се заинтересована лица, власници некретнина, корисници простора и учесници у његовој изградњи и уређењу, да узму учешћа у изради Плана, односно изради Измјена наведених Планова достављањем својих писмених приједлога и сугестија за одређена планска рјешења на земљишту или објектима, односно објекту у њиховом власништву.

ПРАВОВРЕМЕНИМ УKЉУЧИВАЊЕМ У ПРОЦЕС ПЛАНИРАЊА СТВАРАТЕ ПРЕТПОСТАВKЕ ЗА УСПЈЕШНУ РЕАЛИЗАЦИЈУ ВАШИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ НАМЈЕРА И ПОТРЕБА KАО И ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТРЕБА И ЗАШТИТУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА.

Приједлози и сугестије могу се доставити поштом на адресу: Општина Пале, Ођељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове, Улица Романијска број 15, 71 420 Пале, или лично у пријемну канцеларију Општине у форми дописа.

Рок за достављање приједлога и сугестија је 15 дана од дана посљедњег објављивања.

Потребне додатне информације у вези са наведеним активностима могу се добити у Ођељењу за просторно уређење и стамбено комуналне послове или на телефон: 057 226 310.

Јавни позив ће бити објављен на огласној табли општине Пале, у дневном листу „Глас Српске“, на ОСМ ТВ-у и на званичној интернет страници Општине (хттпс://www.пале.рс.ба).

Број: 05-363- 22-18
Пале, 02.04.2017. године

НАЧЕЛНИK ОЂЕЉЕЊА
Мр Млађен Ћеремиџић, с.р.

ПРИЛОГ – РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН – ПРЕУЗМИ