Izgradnja i rekonstrukcija ulica na području opštine Pale. 

Naziv predmeta: Izgradnja i rekonstrukcija ulica na području opštine Pale.
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Vrsta ugovora: radovi
JRJN: 45000000-7, 45233222-1
Rok za preuzimanje TD: 05.04.2018. godine
Rok za dostavljanje ponuda: 17.04.2018. godine u 11:00 časova
Datum i vrijeme otvaranja ponuda: 17.04.2018. godine u 11:30 časova