Pale: Svečano otvorena 8. međunarodna naučno- praktična konferencija

Osma međunarodno naučna konferencija „Slovenski svijet: geoekonomija, sigurnost i razvoj evroazijskog prostora, rusko- bosanskohercegovački dijalog“, danas je svečano otvorena na Filozofskom fakultetu u Palama koji i jedan od suorganizatora konferencije, a ujedno i njen domaćin.

Važnost teme ove konferencije, kao i razvoj uspješne saradnje među univerzitetima koji u njoj učestvuju, potvrđuje učešće eminentnih domaćih predavača, kao i gostiju iz Rusije koji će između ostalog, održati i predavanje o geoekonomiji, bezbjednosti, održivom razvoju evroazijskog prostora, Rusiji i Zapadnom Balkanu iz geopolitičke, demografske i ekonomske perspektive.

Dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu doc. dr Draga Mastilović istakao je da mu je čast što se na Filozofskom fakultetu održava ovo konferencija, čiji su suorganizatori Univerzitet u Istočnom Sarajevu i Sibirska škola korporativnog upravljanja iz grada Omska.

„Ovo je samo dio međunarodne saradnje na kojoj naš fakultet i Univerzitet u IS intezivno radi i mi smo jedan od rjetkih fakulteta koji može da se pohvali činjenicom da ima studente u razmjeni preko Kine, Rusije, Mađarske, Slovenije, Francuske, pa sve do Španije. Ovo je još jedan dodatak našoj bogatoj međunarodnoj saradnji koju ćemo i u narednom periodu maksimalno razvijati“, istakao je Mastilović.

On je rekao da se na današnjoj konferenciji raspravlja o evroazijskom prostoru, njegovom značaju i uvezivanju država Zapadnog Balkana, te o ekonomskim, obrazovnim, naučnim i mnogim drugim mogućnostima i vidovima saradnje ovog prostora sa zemljama evroazije.

Dekan je naglasio da imaju i niz konkretnih prijedloga, među kojima je da se na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu osnuje centar za ruske studije koji će obuhvatati sve segmente izučavanja i saradnje kada je u pitanju ruski jezik, kultura, ali i biznis, ekonomija i svi drugi aspekti saradnje.

„To je samo jedan od elemenata o kome će se danas raspravljati tokom konferencije i ja se nadam da će zaključci ove konferencije biti na naše zadovoljstvo, ali i zadovoljstvo naših partnera iz Rusije. Takođe, da će omogućiti dalji put razvoja i saradnje evroazijskog prostora“, izjavio je Mastilović.

Rektor Sibirske škole korporativnog upravljanja (Omsk) prof. dr. Roman Vlasov da uzajamni odnosi između Republike Srpske i Ruske Federacije zahtjevaju likvidaciju uskih mjesta, prevazilaženje krize ideja, formiranje novih projekata, programa, zajedničkog razvoja, u ekonomskoj, političkoj, obrazovnoj, društvenoj i drugim sferama njihovog javnog života.

„Aktuelnosti ove konferencije su prije svega vezane za evroazijsko prostranstvo. Idu geoekonomski ratovi i treba jačati te geoekonomske odnose naših zemalja. Da bi smo organizovali efektivna rješenja neophodna je naučno- praktična saradnja i razvoj takvih mehanizama“, istakao je Vlasov i dodao da će ti mehanizmi omogućiti stabilnost, konkurentnost naših zemalja i naroda u složenom vremenu krize.

„Zaključci ove konferencije koji će biti u dokumentu konferencije, omogući će da našu uzajamnu saradnju konkretizujemo i da je praktično usmjerimo,a što će omogućiti da riješimo te postavljane zadatke na novom savremenom nivou, koji uključuje interese i specifičnosti Slovenskog svijeta čiji smo mi predstavnici“, zaključio je Vlasov.

Vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu prof. dr Stevo Pašalić istakao je da će na današnjoj konferenciji biti govora i o odnosima Rusije i zapadnog Balkana sa geopolitičkog, demografskog i ekonomskog stanovišta.

„Mi sa Rusijom imamo odnose kroz takozvana 3 stuba. Jedan je vrlo značajan, i to je da je Rusija članica Savjeta bezbjednosti i da ima pravo veta. Drugi stub je ekonomska saradnja, jer Rusija ima sve veći ekonomski uticaj pogotovo u okviru energetskog sektora. Treći stub jesu demografske perspektive Rusije i zapadnog Balkana koje su još uvijek u takozvanoj, demografskoj recesiji. Mada, Rusija je za vrijeme vladavine Vladimira Putina imala značajne rezultate u stabilizovanju svog demografskog razvoja“, naveo je Pašalić.

On je naglasio da je za nas pored svega toga, jako bitna i razmjena studenata i nastavnika, te da nam je pored Rusije na istoku u tom smislu bitna i saradnja sa Kinom.

Načelnik opštine Pale Boško Jugović rekao je da opština Pale prati aktivnosti Univerziteta u Istočnom Sarajevu, te da očekuju da današnja konferencija da određene zaključke.

„Što je najbitnije, ovo će sve da rezultira formiranju jednog ruskog centra po uzoru na kineski koji već postoji na Univerzitetu. Takođe, jako je bitno da izvučemo određene benefite kada je u pitanju akademska, kulturna i poslovna saradnja“, rekao je Jugović.

On je podsjetio da je rukovodstvo opštine Pale juče imalo sastanak sa rektorom Sibirske škole koroporativnog razvoja.

„On je rekao da ćemo u narednim danima i aktivnostima imati kontakte vezano za poslovnu priču ‘Famosa’, gdje ćemo pokušati određene privrednike iz njegove oblasti da animiramo da ulažu u poslovnu zonu „Famos“, naglasio je Jugović.

U okviru današnje 8. međunarodne konferencije potpisan je i sporazum između rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu i rektora Sibirske škole korporatvnog razvoja iz Omske, osnivanju Centra za ruske studije koji će obuhvatati sve segmente izučavanja i saradnje kada je u pitanju ruski jezik, kultura, ali i biznis, ekonomija i svi drugi aspekti saradnje.

Izvor: www.trebevic.net