Održan dvodnevni trening za OCD

U okviru aktivnosti na realizaciji projekta “Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u Opštini Pale održan je dvodnevni trening: “Upravljanje projektnim ciklusom (PCM)” za organizacije civilnog društva (OCD) sa područja ove opštine.

 Trening je realizovan kao podrška procesu provođenja Javnog poziva za organizacije civilnog    društva/nevladine organizacije za predaju prijedloga projekata za finansiranje koji su objavili Opština Pale  i ReLOaD projekat 13. februara  2018. godine, a koji je otvoren do 12.marta 2018. godine.

Informativni sastanak sa zainteresovanim organizacijama „Otvoreni dan“ će biti održan 05. marta 2018. godine od 12 do 14 sati u sali Skupštine opštine Pale, tokom kojeg će potencijalni aplikanti biti u prilici detaljnije se upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima, itd.