Nabavka 14.500l lož ulja za grijanje zgrade opštine Pale u 2018. god.:

Vrsta postupka: Konkurentski zahtjev
Vrsta ugovora: Robe
JRJN: 09135000-4
Rok za dostavljanje zahtjeva za TD: 02.03.2018. godine
Rok za dostavljanje ponuda: 07.03.2018. godine u 11:00 časova
Datum i vrijeme otvaranja ponuda: 07.03.2018. godine u 11:30 časova