Usluge izrade Programa sanitarne zaštite na izvorištima

Lot 1: Paljanska Miljacka
Lot 2: Sjetlinska vrela
Vrsta postupka: Konkurentski zahtjev
Vrsta ugovora: Usluge
JRJN: 71000000-8
Rok za dostavljanje zahtjeva za TD: 05.03.2018. godine
Rok za dostavljanje ponuda: 12.03.2018. godine u 11:00 časova
Datum i vrijeme otvaranja ponuda: 12.03.2018. godine u 12:00 časova