O B A V J E Š T E Nj E

Obavještavaju se roditelji sa područja MZ Mokro, čija djeca po upisnom području pripadaju Osnovnoj školi „Mokro“, da je škola uključena u program za djecu u godini pred polazak u školu u 2018. godini.
U saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture, predškolski program za djecu će se realizovati od 01. marta do 31. maja i trajaće svaki radni dan po tri časa.
Sa djecom će raditi vaspitač, a za ovaj program će biti obezbjeđene i Radne knjige za rad sa djecom pred polazak u školu.
Svi zainteresovani roditelji koji žele prijaviti pohađanje predškolskog programa za svoju djecu, potrebno je da u pedagoško – psihološku službu škole, dostave rodni list djeteta, najkasnije do četvrtka, 15.02.2018. godine.

DIREKTOR ŠKOLE:
RADMILA VESELINOVIĆ