Poziv za organizacije civilnog društva sa područja opštine Pale

Opština Pale poziva sve organizacije civilnog društva, registrovane na području ove opštine na sastanak povodom predstojećih aktivnosti na implementaciji ReLOaD projekta.

Sastanak će se biti održan održan u sali SO Pale, u srijedu, 07.02.2018.godine, sa početkom u 14 časova. 
Opština Pale, pristupila je zajedno sa još 20 lokalnih zajednica iz cijele Bosne i Hercegovine projektu Regionalni program za razvoj lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu ReLOaD kojeg finansira Evropska unija, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Cilj ReLOaD projekta je jačanje partnerstava između lokalnih vlasti i civilnog društva širenjem uspješnog modela transparentnog finansiranja iz opštinskih budžeta projekata organizacija civilnog društva, usmjerenog ka većem građanskom učešću u procesima donošenja odluka i unapređenju nivoa pružanja usluga u lokalnim zajednicama.

Predstavnici UNDP i Opštine Pale na sastanku će upoznati predstavnike organizacija civilnog društva sa predstojećim javnim pozivom putem kojeg će imati priliku da apliciraju projekte u vrijednosti od 10. 000 do 70. 000 KM.

Takođe, na ovom pripremnom sastanku predstavnici organizacija civilnog društva biće u prilici izabrati jednog člana i zamjenskog člana u evaluacionu komisiju koja će ocjenjivati projektne prijedloge u saradnji sa predstavnicima UNDP i Opštine Pale.