OBAVJEŠTENjE

U skladu sa članom 47. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 40/13, 106/15 i 3/16), Odlukom o utvrđivanju nacrta izmjena i dopuna dijela Regulacionog plana „Pale-Centar“ V, ovaj provedbeni akt biće izložen od 24.11.2017 godine do 25.12.2017. godine u svrhu javnog uvida.

Sva zainteresovana fizička i pravna lica mogu izvršiti javni uvid u navedeni dokument i dati prijedloge, primjedbe i mišljenja na nacrt Plana, i to svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 14,00 časova u prostorijama opštine Pale, ulica Romanijska broj 15.

Javna rasprava na nacrt izmjena i dopuna dijela Regulacionog plana „Pale- Centar“ V biće održana 25.12.2017. godine sa početkom u 12,00 časova u sali Skupštine opštine Pale.

NAČELNIK ODJELjENjA 
Mr Mlađen Ćeremidžić, s.r.