Udruženje žena “Viktorija” Pale organizovalo uličnu akciju “SVE JEDNAKE, SVE VIDLJIVE”

Udruženje žena “Viktorija” Pale povodom međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama, a u sklopu 16. dana aktivizma organizovalo je u saradnji sa fondacijom Cure i aktivistkinjma Crvenog krsta Pale uličnu akciju “SVE JEDNAKE, SVE VIDLJIVE.”

Predsjednica udruženja Mladenka Santrač istakla je da ovom uličnom akcijom koja je prvi put organizovana na Palama želimo da skrenemo paznju na ovaj veliki problem. Nažalost svake godine nasilje nad ženama i djevojčicama je u porastu. Prema podacima posljednjeg istrživanja o rasprostranjenosti i karakteristikama nasilja prema ženama u BiH 47,3 % ispitanih žena u RS je tokom svog života doživljelo neki oblik nasilja od 15. godine pa na dalje, što je naravno visok procenat. Mi želimo da apelujemo na žene i djevojčice  da ne trpe nasilje i da im poručimo da nisu same. Takođe, bih dodala da je UŽ ” Viktorija” registrovano u martu ove godine i da pored cilja borba protiv nasilja nas ženama, udruženje se bavi i drugim ciljevima kao što su:
1. podizanje kvaliteta života građanki kroz povećanje učešća žena u društvenim procesima i politici
2. jačanje žena na selu
3. žensko i socijalno preduzetništvo
4. obuke žena, informisanje i edukacija,
5.  organizovanje kulturnih, sportskih i humanitarnih aktivnosti
6. ekologija i zaštita životne sredine
Udruženje je do sad organizovalo mnogobrojne radionice za žene u skladu sa ciljevima udruženja.