OHRABRITI LjUDE DA PRIJAVE KORUPCIJU

Zakon o zaštiti lica koja prijavljjuju korupciju u Republici Srpskoj ohrabriće ljude da prijave te slučajeve, a međunarodne studije pokazuju da je procesuiranje 40 odsto predmeta započelo na osnovu prijave zaposlenih u institucijama, rekla je večeras na Palama pravni savjetnik Misije OEBS-a u BiH Gordana Živković.

Živkovićeva je istakla da OEBS podržava sve javne institucije BiH u borbi protiv korupcije. 

“Smatramo da je ovo jedan od važnijih zakona iz seta antikorupcionih. Ovo je prvi zakon u Srpskoj kojim se štite lica koja prijavljjuju korupciju od odmazde, to jest štetnih posljedica koje mogu nastupiti na više načina”, navela je Živkovićeva na prezentaciji ovog zakona koju je organizovao OEBS u saradnji sa Ministarstvom pravde Republike Srpske. 

Ona je napomenula da je važno to što Zakon štiti, ne samo zaposlene u javnim institucijama, već i one u privatnom sektoru. 

Živkovićeva navodi da je uloga OEBS-a da promoviše ovaj zakon i ukaže na sve njegove pozitivne mehanizme. 

Prema njenim riječima, zakon je do sada prezentovan u Doboju, a planirano je njegovo predstavljanje u Foči i Prijedoru. 

Načelnik opštine Pale Boško Jugović kaže da je ova prezentacija veoma značajna i da lokalna zajednica podržava sprovođenje Zakona o zaštiti lica koja prijavljjuju korupciju.

“Važno je da zaštitimo ljude koji će prijaviti korupciju, a oni sada nisu adekvatno zaštićeni”, rekao je Jugović. 

On je pozvao sve ljude da prijave korupciju, a nadležne institucije i organe da zaštite ta lica. 

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je u junu Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju kojim se uređuju zaštita tih lica, postupak prijave, obaveze postupanja nadležnih organa u vezi sa prijavom i zaštitom prijavljivača. 

Cilj ovog zakona je suzbijanje korupcije i obezbjeđenje efikasnog mehanizma zaštite prava lica koja u dobroj namjeri prijavljuju korupciju, od bilo kojeg oblika ugrožavanja ili povrede tih prava.