OBAVJEŠTENjE – Nacrt budžeta opštine Pale

Broj: 02-400/836
Pale, 27.11.2017. godine

O B A V J E Š T E Nj E

Na sjednici Skupštine opštine Pale održanoj dana 23.11.2017.godine usvojen je Nacrt budžeta opštine Pale za 2018.godinu koji se upućuje na javnu raspravu u periodu od 27.11.2017.godine do 01.12.2017.godine. 
Nacrt budžeta opštine Pale za 2018. godinu dostupan je na zvaničnoj internet stranici opštine Pale. Sve primjedbe i sugestije u vezi budžeta možete slati na mail opštine Pale opstinapale@gmail.com ili doći lično u salu Skupštine opštine Pale dana 01.12.2017.godine u periodu od 09-15 časova.

NAČELNIK OPŠTINE
Boško Jugović

PREUZMITE DOKUMENAT