PREDSTAVLjENA PUBLIKACIJA “MEDIJI U NAJBOLjEM INTERESU DJETETA”

U Istočnom Sarajevu danas je predstavljena publikacija “Mediji u najboljem interesu djeteta”, te onlajn platforma, čiji je cilj zaštita interesa djece u medijima i unapređenje njihovog položaja u društvu.

Riječ je o zborniku 20 radova autora iz BiH i nastao je na inicijativu iz uz poršku UNICEF-a u BiH, u izdanju Ministarstva za izbjegla i raseljena lica BiH. 

Recenzent publikacije Zlatiborka Popov Momčinović rekla je novinarima da je publikacija značajna, te da obuhvata veliki broj pitanja koja se tiču položaja djece u društvu. 

“Napisana je s ciljem unapređenja njihovog položaja posebno u kontekstu medija. Publikacija generalno dotiče položaj djece u BiH društvu, konvencije koje je BiH potpisala i identifikovala i koje uključuju medijski aspekt”, rekla je Momčinovićeva. 

Ona je dodala da je utvrđeno i da su djeca veoma malo prisutna u medijima, svega pet odsto i da su rijetko kreatori medijskog sadržaja. 

Prema njenim riječima, posebno je značajno da se u publikaciji ističe i pitanje marginalne grupe djece, djece sa poteškoćama u razvoju, djece koja su u sukobu sa zakonom, a o kojima se veoma često ne izvještava na profesionalan i senzibiliziran način. 

Momčinovićeva kaže da se u publikaciji ukazuje i problem upotrebe i zloupotrebe intereneta, gdje su djeca često žrtva onlajn komunikacije koja nema ograničenja i podložna je zloupotrebama. 

“Postoji veliki broj faktora koji imaju zakonsku obavezu da zaštite djecu u medijima, kao što su ombudsman, Regulatorna agencija za komunikacije, Savjet za štampu BiH , kao i organi reda, škole, roditelji i drugi”, navela je ona. 

Jedan od autora publikacije koja je danas predstavljena na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu Nela Kačmarčik kaže da su u zborniku sabrana iskustava, savjeti i znanje o tome kako najbolje regulisati odnos djece sa medijima. 

“Svjesni smo da sve ono što se pojavljuje na internetu ostaje trajno i treba razmišljati već od samog početka kakav će biti efekat onoga što se o djeci objavi u medijima”, rekla je Kačmarčikova, koja je i član UNICEF-a u BiH. 

Ona je navela da su publikacijom željeli da pokažu i kakav je okvir u kojem odrastaju djeca u BiH, koje su prepreke za ostvarivanje njihovih prava, te da bi pomogli kreatorima medijskih sadržaja u BiH da razumiju na koji način su regulisana prava djeteta.

Srna