NAREDBA o preventivnoj sistematskoj jesenjoj deratizaciji na području opštine Pale


Broj, 02-370-573-1/17
Datum, 13.11.2017. godine

Na osnovu člana 15. stav (1) i (2) Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik Republike Srpske“ br. 14/10), člana 82. stav (3) Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik Republike Srpske“ 97/16) i člana 77. Statuta opštine Pale („Sl. novine Grada I. Sarajevo“ br. 16/14), načelnik opštine Pale, donosi:

NAREDBU
o preventivnoj sistematskoj jesenjoj deratizaciji na području opštine Pale

U cilju sprečavanja pojave i širenja zaraznih bolesti, nalaže se obavljanje jesenje sistematske deratizacije na području opštine Pale.

Deratizaciju će izvršiti d.o.o. „Dezinsekcija“ Bijeljina, koja je ovlaštena ustanova za izvođenje i nadzor nad izvršenom deratizacijom, u periodu 16.11.2017. – 30.11.2017. godine.

Obaveznom deratizacijom obuhvaćeni su: obale rijeka i vodotoci, zgrada opštine i mjesni uredi, školske ustanove, javne zelene površine, vjerske, zdravstvene i kulturne ustanove.

Izvođač deratizacije d.o.o. „Dezinsekcija“ Bijeljina, dužan je pridržavati se predviđenih radnji za sistemsku deratizaciju (pravovremeno obavještenje stanovništva i privrednih subjekata o akciji, kvalitetu i stručnom izvođenju deratizacije kvalitetnim materijalom za deratizaciju i količinskoj zastupljenosti).

Neposredni nadzor nad izvođenjem deratizacije na području opštine Pale vršiće sanitaran inspekcija Grada I. Sarajevo.

Dostaviti:
1. d.o.o. „Dezinsekcija“ Bijeljina,
2. Komunalna policija,
3. Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti,
4. Oglasna tabla opštine,
5. Internet stranica opštine,
6. a/a.
NAČELNIK:

Boško Jugović