Kreditno zaduženje od 1.200.000 km za kupovinu imovine “Famosa”

Odbornici Skupštine opštine Pale danas su jednoglasno usvojili odluku o dugoročnom namjenskom zaduženju opštine u iznosu od 1.200.000 KM za kupovinu imovine foirme “Famos” u stečaju, radi izgradnje poslovne zone.

Skupština je jednoglasno usvojila i izvještaj o izvršenju budžeta za šest mjeseci u iznosu od 3.628.781 KM, što je 36,43 od plana za ovu godinu, dok su rashodi ostvareni u iznosu od 3.578.428 KM ili 35,92 odsto od plana.

Načelnik opštine Pale Boško Jugović istakao je da će opština u saradnji sa Vladom Republike Srpske, koja će obezbijediti milion maraka, dati ponudu za kupovinu imovine firme “Famos” u iznosu od 2.200.000 KM.

Jugović je naglasio da u tom slučaju opština postaje vlasnik i ima namjeru da na tom prostoru napravi poslovnu zonu za investitore iz raznih oblasti, koji će po izuzetno povoljnim uslovima dobijati poslovne prostore, uz uslov da zaposle domaću radnu snagu.

“Drago mi je da su odbornici shvatili da ovo može biti korisno za opštinu Pale”, rekao je Jugović, dodavši da je riječ o hrabrom potezu.

Na pitanje kada će biti donesena odluka za ostatak kredita, koji je prvobitno bio planiran u iznosu od 2.500.000 KM, od čega je za kupovinu “Famosa” planirano 1.200.000 KM, Jugović je istakao da je to ostavljeno za buduće vrijeme i da je postignut dogovor o razdvajanju kredita da radnici “Famosa” ne bi trpjeli jer su za realizaciju ovog projekta potrebna dva-tri mjeseca.

On je podsjetio da u ponedjeljak, 2. oktobra, na sastanku sa predstavnicima političkih partija nije postignut dogovor o kadrovskim rješenjima za zamjenika načelnika i načelnika odjeljenja.

Govoreći o izvršenju budžeta, Jugović je naglasio da je u budžetu ostvaren suficit od oko 50.000 KM i da je, nakon mnogo komentara i diskusija, na kraju jednoglasno usvojen.

Prema njegovim riječima, ostvaren je manji priliv sredstava jer su poreska primanja manja u prvoj polovini godine, a nije bilo ni planirane prodaja građevinskog zemljišta.

On naglašava da je važno da su usklađeni rashodi i prihodi i da nisu stvorene nove obaveze, a uspjeli su da izvrše izmirenje obaveza iz prethodnog perioda koje su iznosile 1.800.000 KM, u iznosu od oko 600.000 KM.

Šef Kluba odbornika SNSD-a Damjan Škipina naglasio je da su odbornici danas, nakon prekida prošlog zasjedanja lokalne Skupštine, pokazali visok stepen demokratičnosti i odgovornosti, posebno istakavši odluku o davanju saglasnosti Komunalnom preduzeću za sanaciju deponije, za šta će opština obezbijediti 90.000 KM.

Šef Kluba odbornika PDP-a Igor Tošić ocijenio je da je Skupština danas donijela dobru odluku o kreditnom zaduženju za kupovinu firme “Famos”, a šef Kluba odbornika DNS-a Miroslav Simović ističe važnost činjenice da su donesene odluke o kreditnom zaduženju i ustupanju radova Komunalnom preduzeću Pale na sanaciji deponije, koja je bila obaveza SDS-a jer su bili na čelu ovog preduzeća četiri godine i doveli ga u teško stanje.

Šef Kluba odbornika SDS-a Mladen Koprivica kaže da je podignut nivo funkcionisanja vlasti opštine Pale i da danas imaju prve rezultate koji se ogledaju u usvajanju dvije bitne odluke po građane Pala, a riječ je o kreditu za kupovinu imovine “Famosa” i o odluci o ustupanju radova Komunalnom preduzeću Pale na sanaciji deponije koja je dugogodišnji problem na tom lokalitetu.

www.palelive.com