Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove za načelnike odjeljenja


Broj : 02-111-46
Pale, 02.09.2017.

Na osnovu člana 24. i člana 26.Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj odnosno opštinskoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 42/17), a u vezi sa ponovnim Javnim konkursom br.02-111/46 od 03.08.2017.god.(objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ 07.08.2017. i Službenom glasniku RS broj: 75/17 dana 10.08.2017.),načelnik opštine objavljuje:

Sastav Konkursne Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor i imenovanje načelnika odjeljenja opštinske uprave opštine Pale

– Milomir Mojović službenik za upravljanje ljudskim resursima;
– Danilo Krsmanović -službenik opštinske uprave ;
– Jelenka Tomić -službenik opštinske uprave ;
– Tatjana Banduka -član sa liste stručnjaka SO Pale;
-Srđan Šekara – član sa liste stručnjaka SO Pale

i spisak kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa ,kako slijedi:za radno mjesto Načelnik Odjeljenja za opštu upravu :
1. Slavica Batinić,dipl.ekonomista iz Pala;
2. Slavenka Petrović,dip.pravnik iz Pala;

za radno mjesto Načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti :
1. Vedrana Hršum, mr.ekonomije iz Pala;
2. Branka Spasojević ,prof.engleskog jezika i književnosti iz Pala ;
3. Slavenka Petrović,dip.pravnik iz Pala;
4. Dejana Bojanić , dipl. Pravnik iz Pala;
5. Bojan Aleksić ,dipl.ekonomista iz Pala.

za radno mjesto Načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove:
1. Mlađen Ćeremidžić,dipl.ekonomista iz Pala;
2. Olivera Knežević,dipl.inženjer arhitekture iz Pala;
3. Dijana Rajić , dipl.inženjer arhitekture iz Pala.

za radno mjesto Načelnik Odjeljenja za finansije:
1. Vedrana Hršum, mr.ekonomije iz Pala;
2. Novka Vujičić ,dipl.ekonomista iz Pala;
3. Bojan Aleksić ,dipl.ekonomista iz Pala ;

Usmeni intervju sa kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa obaviće se dana 09.10.2017.godine ,sa početkom u 9,00 časova ,u sali Skupštine opštine Pale ,o čemu će biti pisanim putem pojedinačno obavješteni.

N A Č E L N I K
Boško Jugović