Sastav Konkursne Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor i imenovanje načelnika odjeljenja opštinske uprave opštine Pale

Na osnovu člana 24. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj odnosno opštinskoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 42/17), a u vezi sa ponovnim Javnim konkursom br.02-111/46 od 03.08.2017.god.(objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ 07.08.2017. i Službenom glasniku RS broj: 75/17 dana 10.08.2017.),načelnik opštine objavljuje:

Sastav Konkursne Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor i imenovanje načelnika odjeljenja opštinske uprave opštine Pale

– Milomir Mojović službenik za upravljanje ljudskim resursima;
– Danilo Krsmanović -službenik opštinske uprave ;
– Jelenka Tomić -službenik opštinske uprave ;
– Tatjana Banduka -član sa liste stručnjaka SO Pale;
– Srđan Šekara – član sa liste stručnjaka SO Pale

N A Č E L N I K
Boško Jugović