Izvođenje radova rekonstrukcije puteva na području Opštine Pale u 2017. godini- druga faza

Izvođenje radova rekonstrukcije puteva na području Opštine Pale u 2017. godini- druga faza


LOT 1 – Izgradnja prilaznog puta (parkinga) do pećine Orlovača,
LOT 2 – Izgradnja makadamskog puta u naselju Pavlovac,
LOT 3 – Asfaltiranje dijela puta za Janjino brdo,
LOT 4 – Rekonstrukcija dijela puta u naselju Stanica Pale,
LOT 5 – Asfaltiranje puta prema naselju Rakovac.