ODRŽAVANJE LOKALNIH MAKADAMSKIH PUTEVA NA PODRUČJU OPŠTINE PALE U 2017. GODINI- DRUGA FAZA

PoZz

Održavanje lokalnih makadamskih puteva na području opštine Pale u 2017. godini- druga faza

LOT A –

  1. HOTOČINA- BOGOVIĆI- KOVAČICA

LOT B –

  1. KADINO SELO- BOŠKOVIĆI

LOT C –

  1. PRAČA- PONOR

LOT D –

  1. KOŠARE- CRVENE STIJENE

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta ugovora: Usluge

JRJN: 50000000-5, 50230000-6
Rok za dostavljanje zahtjeva za TD: 31.07.2017. godine
Rok za dostavljanje ponuda: 10.08.2017. godine u 11:00 časova
Datum i vrijeme otvaranja ponuda: 10.08.2017. godine u 12:00 časova