9.6.2017. pеtak 20:00 časova – MONOKOMEDIJA ,,STRAJILO GRMEČLIJA,,

Monodrama Srećka Marčete, režiju potpisuje Jovica Marčeta. Muziku odabrao Lazo Oljača.

Igra: Srećko Marčeta.

Ovo je priča o Strajilu Grmečliji, mnogim mladim momcima koji čitav život bježe od nečega, da se ne žene, ne stvore porodicu, jer nemaju uslove, sigurnost, posao, smještaj, tako da je danas mnogo Strajila mnogo takvih grmečlija.