АКТУЕЛНА ДЕШАВАЊА

ISPRAVKA OGLASA.

  Broj: 02-475/177-1 Pale, 16.11.2012. godine   Na osnovu  člana 15. Zakona o građevinskom zemljištu RS (“Sl. glasnik RS”, br. 112/06) i Odluke  o utvrđivanju tržišne cijene  neizgrađenog gradskog građevinskog ...